.:: ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА ::.


 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА - ЧАСТ 9 и 10

Двете вероятно последни части на поредицата излизат в един том, който ги обединява в подзаглавието "Ранен европейски модернизъм" (1848-1914). В него изключително подробно и за първи път в българската литературна наука са представени подробни портрети на най-големите имена в Западноевропейската литература. В Част 9, която обхваща 454 страници, може да четете за Шарл Бодлер, Пол Верлен, Артюр Рембо, Стефан Маларме, Жорис-Карл Юисманс, Емил Зола, Морис Метерлинк, Вилие Дьо Лил-Адан и Оскар Уайлд. Част 10 обхваща 446 страници са представени Фридрих Ницше, Габриеле Д"Анунцио, Станислав Пшибишевски, Хенрик Ибсен, Аугуст Стриндберг, Герхарт Хауптман, Херман Зудерман, Франк Ведекинд и Алфред Жари.

... но има го голяма вероятност поредицата да продължи с поне още един том ;-)

Изд. "Сиела", София, 2016, 900 страници.

Към книжарницата

 

 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА - ЧАСТ 8

Осмата част образува своеобразна дилогия с предходния седми том. Подзаглавията на двата тома са "Другите големи реалисти". В осмата част са разгледани известни реалисти, представители на романските литератури (Италия, Испания, Португалия). Като допълнение към проблематикатана шести и седми том са вмъкнати и очерци за Джардж Мередит и Хенрик Понтопидан. Новаторско е решението на автора да разшири представата за средноевропейското културно пространство, като привлече и писатели от някогашна Австро-Унгария, принадлежащи днес към различни национални литератури (Австрия, Унгария, Чехия). Преблематизиран е и самият термин западноевропейска литература, който по всяка вероятност в недалечно бъдеще ще трябва да се преобрази в европейска литература.

Изд. "Сиела", София, 2013, 534 страници.

Към книжарницата

 

 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА - ЧАСТ 7

Другите големи реалисти от ХІХ век

Седмата част от "Западноевропейската литература", обозначена с подзаглавието Другите големи реалисти от ХІХ век, предлага очерци за най-значителните немскоезични писатели от онази епоха от Австрия, Германия и Швейцария, но също така набег и към редица по-малки литератури като бейгийската и към едно от чудесата на европейската култура през онова столетие - скандинавските литератури.

Изд. "Сиела", София, 2012, 476 страници.

Към книжарницата

 

 

РОМАНЪТ - ЩО Е ТО?

Опит върху историята и поетиката на романа

Тази книга е първо по рода си българско изследване едновременно върху теорията, възникването и развитието на романа. На базата на широките си познания в необозримия свят на историята на световната литература авторът извежда основни изводи относно жанровата природа, поетиката и еволюцията на най-обичания и предпочитан литературен жанр от античността до днес: от древните "Синуехе Египтянина", "Киропедия" и "Анабазис", елинистичните "Дафнис и Хлоя" и "Златното магаре", рицарските "Смъртта на Артур" и "Амадис де Гаула", ренесансовите "Дон Кихот" и "Гаргантюа и Пантагрюел", "галантните" романи на г-ца дьо Скюдери и мадам дьо Лафайет, просвещенските на Филдинг, Дефо, Суифт, Дидро и Русо, готическия "Франкенщайн" до шедьоври на реализма, модернизма и постмодернизма като "Война и мир" на Толстой, "Одисей" на Джойс и "Игра на дама" на Кортасар. Както и с другите си книги, и така и с тази, Симеон Хаджикосев успява да заинтригува едновременно и специалистите, и най-широката читателска публика.

Изд. "Персей", София, 2011, 160 страници.

Към книжарницата

 

 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА - ЧАСТ 6

Големите английски реалисти от ХІХ век

Работата над настоящия том не бе свързана със затруднения от типа на посочените в предварителните думи на предходния. Въпреки това тя също не бе лишена от изненади за самия мене, довели до известни промени. Първоначално не възнамерявах да включа очерци за Елизабет Гескъл и Антъни Тролъп, но впоследтвие се убедих, че книгата не би била пълноценна, ако тези писатели липсват. Сред първоначалните ми намерения фигурираха Джордж Мередит и Томас Харди, но в хода на работата реших, че първият издребнява на фона на големите викториански романисти, а вторият, не е типичен неин представител. Що се отнася до Луис Карол в книгата, то също дойде по-късно и е мотивирано в последната глава.

Изд. "Сиела", София, 2010, 516 страници.

Към книжарницата

 

 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА - ЧАСТ 5

Големите френски романисти

Първоначалният план за този том бе да се възсъздаде картината на европейския реализъм в социалния роман на деветнадесети век чрез очерци за неговите най-значителни представители във Франция, Англия, немскоезичните страни, Италия и Испания. Бях набелязал и двадесетината най-значителни белетристи, които трябваше да съставят ядрото на този том. Не бях предвидил обаче една твърде съществена подробност, която се оказа препъникамък - че средният размер на очерка за един автор възлиза на около шестдесет страници ...
Така се ориентирах към решението петият том от моята "Западноевропейска литература" да бъде посветен само на френските реалисти.

 

Изд. "Сиела", София, 2009, 566 страници.

Към книжарницата

 

 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА - ЧАСТ 4

Романски романтизъм

В този том на моята "Западноевропейска литература" няма много неща за обговаряне. След като третият том е посветен на немскоезичния и английски романтизъм, логично би било да се представи панорамен преглед и на романския (френски, италиански, испански, португалски) романтизъм. Разликата е в това, че немскоезичният и английският романтизъм са по-познати, по-превеждани и изучавани у нас. Така или иначе, последните два тома от поредицата оформят едно изучаване на западноевропейския романтизъм у нас, каквото досега не е било предприемано.

 

Изд. "Сиела", София, 2008, 592 страници.

Към книжарницата

 

Симеон Хаджикосев "Западноевропейска литература", Част 4

 

СВЕТЪТ НА ТРУБАДУРИТЕ

Близо три десетилетия Симеон Хаджикосев се занимава с изследване и превеждане на поезията на западноевропейските трубадури, наричани в Германия минезингери, а в Португалия жуграиш.
Изданието включва и антология със стихове на поети трубадури от различни страни - Бертран де Борн, Маркабрю, Бернарт де Вентадоур, Джираут де Борнел, Гауселм Файдит, Пейре Видал, графиня де Дие, Пейре Карденал, Валтер фон дер Фогелвайде, Танхойзер, Жуау де Гиляде и др.

Изд. "Персей", София, 2007

Към книжарницата

 

 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА - ЧАСТ 3

Обобщение на десетилетните професионални занимания на автора са книгите "Западноевропейска литература. Част първа" /2000/ и "Западноевропейска литература. Част втора" /2003/, в които са проследени процесите в европейската култура от края на V в. до началото на ХІХ в.
Настоящата трета част включва западноевропейската литература от първата половина на ХІХ в.- късният Гьоте, немският романтизъм, немско-австрийският романтизъм и английският романтизъм.

Изд. "Сиела", София, 2005, 592 страници.

Към книжарницата

 

Симеон Хаджикосев "Западноевропейска литература", Част 3

 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА - ЧАСТ 2

"Западноевропейска литература" е повече или по-малко свързано изложение върху развойните процеси в културата и литературата на континента за период от около 250-260 години, обхващащ три големи културни формации - барок, Класицизъм и Просвещение. Това изложение извежда процесите до 1808 г., когато излиза от печат първата глава на "Фауст" от Гьоте.

Изд. "Сиела", София, 2003, 800 страници.

Към книжарницата

 

Симеон Хаджикосев "Западноевропейска литература", част 2

 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА - ЧАСТ 1

Предлаганият първи том от една авторска история на западноевропейската литература ще се опита да проследи развитието на европейския литературен процес през две културно-исторически епохи - Средновековие и Ренесанс. Целта на автора, нека го заявим още в началото, не е в изчерпването на всички литературни факти (и автори), а в осмислянето на процесите, в изследване динамиката на културната еволюция. Дано читателят не остане излъган в очакването си да долови единство между заявени намерения и тяхната реализация.

Изд. "Сиела", София, 2000, 756 страници.

Към книжарницата

 

Симеон Хаджикосев "Западноевропейска литература", Том 1

ПРОВАНСАЛСКАТА ЛИРИКА И СРЕДНОВЕКОВНАТА ПОЕЗИЯ

Симеон Хаджикосев е известен литературовед, литературен историк и критик. Дългогодишен преподавател по история на антична и на западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски", професор, доктор на филологическите науки.

Изд. "Марин Дринов", София, 1995, 250 страници - pdf.

 

СРЕД ШЕДЬОВРИТЕ НА ДАНТЕ, БОКАЧО, ВИЙОН, РАБЛЕ, ШЕКСПИР, МОЛИЕР, ДИДРО, ГЬОТЕ, БАЙРОН, ЮГО, БАЛЗАК И ЗОЛА

Когато бях поканен от издателство "Сампо" да предоставя свой ръкопис от статии и студии върху западноевропейската литература, с удовлетворение си помислих, че написаното от мене в тази област все още не е остаряло. Същевременно издаването на подобна книга би било неоправдано, ако в нея не се съдържа поне един нов текст и предложих на издателството да напиша съвсем нова студия специално за това издание. Така се появи студията "Бокачо и началото на европейската художествена проза". Надявам се, че и останалите текстове, макар и познати от други публикации, ще бъдат интересни за посегналия към тази книга.

Изд. "Сампо", София, 1994, 342 страници - pdf.

 

 

СРЕД ШЕДЬОВРИТЕ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Книгата представлява сборник от студии, посветени на проблеми и автори от западноевропейската литература, предимно френската. Следвайки историческата хронология, С. Хаджикосев се стреми да обхване развитието на литературния процес от Средновековието до наши дни. Изследвани са провансалската лирика, рицарският роман, трубадурската поезия, фаблиото, литературните течения дадаизъм и сюрреализъм и др. Отделните трудове разглеждат творчеството на Франсоа Вийон, Волтер, Гьоте, Байрон, Мопасан, Хофманстал и редица други писател.

Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 1992, 186 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "Сред шедьоврите на западноевропейската литература"

 

СРЕД КЛАСИКАТА

В тази своя книга С. Хаджикосев е включил една глава от своята докторска дисертация "Данте, стилновистите и традициите на провансалската лирика". Другите съставящи я статии са: "Един голям непознат - рицарският роман", "Ироничната енциклопедия на Франсоа Рабле", "Английският Ренесанс и трагедията Хамлет на Шекспир", "Класицизмът, Молиер и комедията Тартюф", "Един наш съвременник от ХVІІІ в.", Байрон и недовършеният роман Дон Жуан", Последният титан на класическия хуманизъм", "Неповторимият Мюсе", "Класиката като жива художествена реалност" и "В търсене на идеала".

Изд. "Сампо", София, 1989, 260 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "Сред класиката"

 

ШЕКСПИР

Авторът Симеон Хаджикосев е обобщил постиженията на съвременното шекспирознание. Животът и произведенията на "чародееца от Стратфорд" са представени на фона на историческото и културното развитие на ренесансова Англия през ХVІ в. Последователно са разгледани трите периода в творческото му развитие. Очертани са основните дялове на многообразното му дело. Особено място е отделено на великите драми "Ромео и Жулиета", "Хамлет", "Крал Лир", "Макбет".

Изд. "Народна просвета", София, 1985, 152 страници - pdf.

 

 

МОЛИЕР

Заедно с книгата на проф. Снежина Панова "Молиер в България" тази книга и досега остава единствената монография за великия писател у нас. Но докато книгата на Панова изследва рецепцията на комедиите на Молиер у нас, в монографията на С. Хаджикосев е проследена биографията и творческата еволюция на драматурга, които са ситуирани на фона на френската обществено политическа и културна действителност.

Изд. "Народна просвета ", София, 1979, 100 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "Молиер"

 

ОТ ДАНТЕ ДО ЕЛЮАР

Книгата е плод на десетгодишни изследвания по проблемите на западноевропейската литература. Отделните глави, които я съставят, проследяват в общи линии творчеството на неколцина от най-бележитите европейски писатели от Данте до Елюар, както подсказва и заглавието на книгата, или са посветени на по-общи въпроси, свързани с естетиката и поетиката на някои литературни направления (романтизъм, сюрреализъм).

Изд. "Народна просвета ", София, 1976, 266 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "От Данте до Елюар"