.:: Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Симеон Хаджикосев::.

ИДЕНТИЧНОСТИ, ОТРАЖЕНИЯ, ИГРИ


Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Симеон Хаджикосев

Изтеглете книгата в pdf формат оттук (128 МВ)Съдържание:

За юбиляря
7
... И за сборника
8
ИДЕНТИЧНОСТИ
Иван Попиванов - Вдъхновен критик, литературовед и творец
11
Дияна Николова - За някои възможни диалози в старогръцката лирика
18
Огнян Ковачев - Историята в "Парижката Света Богородица" - техники на вграждане
37
Калина Лукова - Проблемът за вътрешната идентичност в творчеството на Морис Метерлинк
56
Албена Стамболова - Тарото, шапката и третият път (Размишления върху "Голем" от Густав Майринк)
63
Амелия Личева - Сингер, Белоу, Кафка, или Какво значи да бъдеш евреин
66
Рени Йотова - Идентичността на пишещия Аз в романите на Дюрас
76
Галина Петрова - Марина Цветаева в Борисоглебия: пишеща живота и живееща писано(e)то
82
Galin Tihanov - Misha and Kolia: thinking the (br)other
89
Анжелина Пенчева - Идентичността - разиграна и разтерзана, разроена и раздробена - в прозата на Иржи Кратохвил
104
Катя Станева - Възрожденски себеизричания
112
Иван Русков - От литературата за събитието към събитието в литературата (Междутекстови връзки и игрови похвати в "Драски и шарки")
119
Калина Бахнева - Новата обетована земя на българската поезия, или за краткия исторически очерк "Българска литература" от Боян Пенев
128
Ирен Александрова - "Пейзажният щрих" в поезията на Дебелянов и времето на покълващия екзистенциализъм
141
Татяна Ичевска - Последното пътуване (Тленност и вечност в прозата на Йовков)
148
Владимир Атанасов - Религиозни мотиви в лириката на Николай Лилиев
156
Миглена Николчине - Символи и листове: фантазия за една женска транспозиция ("Съответствия" на Шарл Бодлер и "Лес" на Дора Габе)
166
Милена Кирова - Бедата на "матриарха": жените и канонът в литературата
179
Росица Димчева - "Писма от София" (1970) на Емил Манов като самопознание на индивид и интелигенция
197
Миряна Янакиева - Кратко самонаблюдение на Homo Transferens
213
ОТРАЖЕНИЯ
Габриеле Шваб - Урокът по писане: въображаеми вписвания в срещи на културите
223
Николай Гочев - Съвсем кратък увод в старогръцката литература
236
Цветана Хубенова - От света на корените към света на изборите - в търсене на дома
252
Маргарите Серафимова - Абелар и Елоиза (При изворите на един жанр)
259
Evgenia Pancheva - "Sweet Cookham": Emilia Laniers Landscape of Desire
268
Валентина Христова - Политика на брака. Как мис Елизабет Бенит сключва договор по правилата на Джереми Бентам
280
Калин Михайлов - Преодоляването на криминалния роман в "Престъплението" на Ж. Бернанос
285
Владимир Сабоурин - Фигурата на Одисей при Адорно и Левинас
292
Добромир Григоров - За какво ни служи понятието семантичен жест
299
Искра Ликоманова - Пространствен, граматичен и семиотичен прочит (За образно-словните игри на читателя и преводача)
308
Анна-Мария Тотоманова - Българският език между сакралното и профанното, или превъплъщенията на един молитвен завършек
314
Ирина Добрева - Изнамиране на образа
322
Николай Аретов - От философа към класика и популярния автор. Българският образ на френските романисти от ХVІІІ век
330
Юлия Николова - Рицари, светци и войни, или за българските рефлексии на рицарството през ХІХ век
345
Николай Чернокожев - "Хвана ме морето" (Филофобски морски отнасяния)
358
Иван Павлов - Аграрните следи на цивилизацията
363
Димитър Камбуров - Ботев между виното и истината
369
Никола Георгиев - Синовете на турски поданици
375
Emilia Staitscheva - "Der junge Konig" von Oscar Wilde an der Volksoper oder zur Relation von Fremdem und Eigenem im Zeichen der Wiener Moderne
405
ИГРИ
Дж. Хилис Милър - За властта на литературята
413
Албена Хранова - Андерсен и Оскар Уайлд: два танца
426
Валери Стефанов - За едно (не)разбирателство в "Мечо Пух"
430
Дина Манчева - Характер на паравербалноия текст в драматургията на Бекет
439
Клео Протохристова - "Сибирският бръснар" на Никита Михалков и парадоксът на бръснаря
448
Румяна Корсемова - Проекции и дисекции на "легендарния" бретьор в "Изстрел" на Пушкин
457
Людмил Димитров - Шест автора търсят лице ("Русалка" на А. С. Пушкин и истерията на дописването)
464
Румяна Евтимова - Кратка руска практическа граматика на страха (Конспект)
472
Ренета Божанкова - "Сублимация на литературата (Литературна Мрежа/Литературная Сесь/LirterNet)
477
Румяна Дамянова - В името на клишето (Форми на стереотиптото през Българското възраждане)
485
Тодор Христов - Надзор и наказание в българската възрожденска литература
491
Добрин Добрев - Същото ли е отдъв парадигмите на нормата, авторитетите и властта?
499
Ани Бурова - Свавейков: властта на(д) прототипите
503
Йордан Ефтимов - Свръхвалоразираният символ: символистичната програма на Иван Андрейчин
510